GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG BÌNH – QUẢNG TRỊ – HUẾ – ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM