Giới thiệu

Hiện nay các dịch vụ về môi trường lao động mở ra rất nhiều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
Tuy nhiên, để lựa chọn được một nhà cung cấp thực sự có đầy đủ năng lực, máy móc thiết bị cũng như đầy đủ giấy phép về:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện – Được cấp chứng chỉ huấn luyện
 • Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 • Chứng chỉ công nhận VILAS
 • Đo, kiểm tra môi trường lao động của Cục quản lý môi trường y tế – Bộ y tế

  Giúp cho doanh nghiệp không qua quá nhiều khâu trung gian tốn thời gian, tốn chi phí cũng như chất lượng không đảm bảo
  Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các mảng dịch vụ:
  1. Quan trắc môi trường lao động – lập báo cáo GSMT lao động
  2. Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo NĐ44/2016/NĐ-CP
  3. Phân tích mẫu môi trường đất – nước – không khí
  4. Xây lắp hệ thống xử lý môi trường
  5. Đo điện trở tiếp đất – điện từ trường
  6. Tư vấn, xin cấp giấy phép môi trường
  7. Cung cấp hàng hóa BHLĐ
  8. Khám sức khỏe định kỳ
  TRÂN TRỌNG!
 •  HOTLINE: 0934.820.815