CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – PCCC – TẠI ĐÀ NẴNG – HUẾ – QUẢNG NAM – QUẢNG NGÃI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

Lượt xem:


BÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – PCCC : MFZ2 – MFZ4 ABC – CO2 MT3 – CO2 MT5 – MFZ35 ABC  

CUỘN VÒI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHI 50 – 65:

ĐÈN EXIT – LỐI THOÁT – ĐÈN SỰ CỐ:

NỘI QUY – TIÊU LỆNH – CẤM LỬA – CẤM THUỐC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (CHẤT LIỆU KẼM HOẶC MECA)

TỦ ĐỰNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: